KBT-Kognitiv beteendeterapi

KBT för barn och ungdomar

KBT är en strukturerad, målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. Barnets/ungdomens besvär belyses alltid i sitt sammanhang och det är ofta önskvärt att involvera människor från de olika miljöer där barnet/ungdomen befinner sig. Ibland träffar psykologen enbart vårdnadshavare eftersom de är en så viktig person i barnets liv. Även då barnet/ungdomen kommer utan vårdnadshavare till psykologen är det önskvärt att vårdnadshavare är engagerade i behandlingen särskilt eftersom det förutsätts att barnet/ungdomen gör olika hemuppgifter mellan besöken. Vårdnadshavare har rätt ha ta del av psykologens bedömning av aktuella problem samt vad som planeras. Ett barn under 18 år får inte komma till mottagningen utan vårdnadshavares samtycke.

Problem som är vanliga att barn/ungdomar söker hjälp för

  • Ångest såsom separationsångest, social fobi, generaliserad ångest och paniksyndrom
  • Tvång och tics
  • Specifik fobi såsom hundfobi, spindelfobi, höjdfobi m.m.
  • Depression
  • Stress

KBT för vuxna

Lidingö Psykologi erbjuder KBT behandling för vuxna. Samtalskontakten kan variera i längd från något enstaka samtal till en regelbunden kontakt under en längre tid. Hur lång behandlingskontakten blir beror på dina önskemål och det problem du har.

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Kognitiv beteendeterapi har en stark ställning bland terapiformer. Den dominerar forskningen inom psykoterapi. Det ser dock olika ut i olika delar av världen. I USA arbetar huvuddelen av de kliniska psykologerna utifrån KBT, medan terapiformen är i minoritet i Sverige.