Priser och villkor

Priser

  • KBT individuell behandling 1300 kr/ 45 min
  • Föräldrastöd 1300 kr/45 min
  • Neuropsykiatrisk utredning vuxna, barn och ungdomar (frågeställningar såsom AST, ADHD,ADD) 29800 kr
  • Begåvningsbedömning inklusive återkoppling muntligt och skriftligt till barn och föräldrar 10500 kr
  • Föreläsningar Offert ges efter samtal kring upplägg
  • Handledning Offert ges efter samtal om upplägg
  • Konsultation Offert ges efter samtal kring upplägg

Återbud/uteblivande

Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.

Betalningsmöjligheter

Faktura