Priser och villkor

Priser

 • KBT individuell behandling 1300 kr/ 45 min
 • KBT behandling hembesök från 1800 kr/ 60 min
 • Föräldrastöd 1300 kr/45 min
 • Föräldrastöd i grupp, offert för föräldrastöd i  i grupp ges efter samtal kring upplägg.
 • KBT Gruppbehandling offert ges efter samtal kring upplägg
 • Neuropsykiatrisk utredning barn och ungdomar (frågeställningar såsom AST, ADHD,ADD) från 34000 kr
 • Begåvningsbedömning inklusive återkoppling muntligt och skriftligt 12500 kr
 • Föreläsningar Offert ges efter samtal kring upplägg
 • Handledning Offert ges efter samtal om upplägg
 • Konsultation Offert ges efter samtal kring upplägg
 • Psykologintyg adoption från 4500

Återbud/uteblivande

Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.

Betalningsmöjligheter

Faktura