Våra tjänster

KBT behandling barn och ungdomar

KBT är en strukturerad, målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. Barnets/ungdomens besvär belyses alltid i sitt sammanhang och det är ofta önskvärt att involvera människor från de olika miljöer där barnet/ungdomen befinner sig. Ibland träffar psykologen enbart vårdnadshavare eftersom de är en så viktig person i barnets liv. Även då barnet/ungdomen kommer utan vårdnadshavare till psykologen är det önskvärt att föräldrar är engagerade i behandlingen särskilt eftersom det förutsätts att barnet/ungdomen gör olika hemuppgifter mellan besöken. Föräldrar har alltid rätt ha ta del av psykologens bedömning av aktuella problem samt vad som planeras. Ett barn under 18 år får inte komma till mottagningen utan vårdnadshavares samtycke.

Problem som är vanliga att barn/ungdomar söker hjälp för

  • Ångest såsom separationsångest, social fobi, generaliserad ångest och paniksyndrom
  • Tvång och tics
  • Specifik fobi såsom hundfobi, spindelfobi, höjdfobi m.m.
  • Depression
  • Stress