Föräldrastöd

Föräldrastöd riktar sig till familjer där det är relationer som tär och där det ofta blir konflikter. Kanske är det svårt att få vardagsrutiner att fungera och relationen präglas av negativt samspel.

Vi på Lidingö Psykologi har möjlighet att i början av kontakten göra hembesök för att observera, få en bild av barnet i sin hemmiljö för att bättre kunna planera och sätta mål för behandling. Fokus ligger på att hitta strategier till föräldrar för att skapa ett bättre klimat hemma och minska bråk och konflikter. Vi har även kompetens för att hjälpa föräldrar som har ett extra utmanande föräldraskap till exempel då barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Föräldrastöd i grupp

Lidingö psykologi erbjuder två olika föräldrastödsprogram i grupp; KOMET och LIMA.

KOMET

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma. Komet är ett evidensbaserat svenskt program i föräldraskapsstöd som har utvecklats i offentlig verksamhet inom Preventionscentrum i Stockholm, idag PLUS. Komet stöder sig på internationell forskning om samspel mellan förälder och barn. Grunden för Komet är kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori.

Programmet bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En kurs i Komet ger föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. Föräldrar träffas i grupp vid 11 tillfällen tillsammans med andra föräldrar och två Kometgruppledare. Varje tillfälle är c:a 2,5 timme.

LIMA

LIMA föräldragrupp riktar sig till föräldrar. Kursens syfte är att förbättra kommunikations mönster i familjen. Programmet är uppbyggt utifrån KBT och har inspirerats av evidensbaserade föräldrautbildningar. Deltagarna får bland annat lära sig förstå möjliga bakomliggande orsaker till ilska och utbrott, funktionell analys samt lågaffektivt föräldraskap. Föräldrar träffas i grupp vid 5 tillfällen. Varje träff är 2 timmar.