Adoptionsintyg

Vi utför psykologbedömningar baserade på strukturerad intervju och anamnes, samt skattning av mående. Vi skriver intyg på engelska.