Malin Boberg

Malin är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Malin har arbetat i flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin. De senaste åren har hon arbetat på vårdcentraler på Lidingö med tilläggsuppdraget ”psykisk ohälsa barn” samt inom primärvård för vuxna. Malin har även flera års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Malin är utbildad kometledare (föräldraträningsprogram) och håller regelbundet föräldragrupper i komet. Malin arbetar även som skolpsykolog där hon främst handleder skolpersonal och arbetar förebyggande för att främja barns psykiska hälsa. Malin håller regelbundet föreläsningar kring neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Malin är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

malin.boberg@lidingopsykologi.se

 

 

 

 


Annmari Hultgren

Annmari har arbetat på BUP och i Första linjens barn-och ungdomspsykiatri sedan 2003 och är legitimerad psykolog med KBT-inriktning samt legitimerad psykoterapeut i Familjeterapi. Annmari brinner för att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas i en positiv riktning och minska symptom på psykisk ohälsa samt att ge föräldrar verktyg att stötta sina barns utveckling. Parallellt arbetar Annmari med psykologisk behandling av vuxna i egen regi. Annmari vill hjälpa dig att förstå mer av hur din barndom påverkat den du är idag samt få hjälp att bryta känslomässiga och beteendemässiga mönster som begränsar dig. Annmari är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

annmari.hultgren@lidingopsykologi.se

 

 


Andreas Ottosson

Andreas är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Andreas har arbetat med vuxna och unga vuxna inom primärvården i flera år och gjorde sin psykologpraktik på en ungdomsmottagning. Utöver KBT-inriktningen arbetar Andreas även med ACT och läser nu det sista året på den treåriga ISTDP-utbildningen. Andreas har mångårig erfarenhet av meditation och har hållit i stress- och mindfulnesskurser. Andreas är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

andreas.ottosson@lidingopsykologi.se