Malin Boberg

Malin är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Malin har arbetat i flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin. De senaste åren har hon arbetat på vårdcentraler på Lidingö med tilläggsuppdraget ”psykisk ohälsa barn” samt inom primärvård för vuxna. Malin har även flera års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Malin är utbildad kometledare (föräldraträningsprogram) och håller regelbundet föräldragrupper i komet. Malin arbetar även som skolpsykolog där hon främst handleder skolpersonal och arbetar förebyggande för att främja barns psykiska hälsa. Malin håller regelbundet föreläsningar kring neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Malin är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

malin.boberg@lidingopsykologi.se


Annmari Hultgren

Annmari har arbetat på BUP och i Första linjens barn-och ungdomspsykiatri sedan 2003 och är legitimerad psykolog med KBT-inriktning samt legitimerad psykoterapeut i Familjeterapi. Annmari brinner för att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas i en positiv riktning och minska symptom på psykisk ohälsa samt att ge föräldrar verktyg att stötta sina barns utveckling. Parallellt arbetar Annmari med psykologisk behandling av vuxna i egen regi. Annmari vill hjälpa dig att förstå mer av hur din barndom påverkat den du är idag samt få hjälp att bryta känslomässiga och beteendemässiga mönster som begränsar dig. Annmari är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

annmari.hultgren@lidingopsykologi.se


Camilla Ekstrand

Camilla är leg. psykolog med KBT-inriktning. Hon har mer än 10 års erfarenhet av behandling med barn, ungdomar och deras familjer från barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen, senast som chef för ADHD-center. Camilla har inriktat sig framför allt på behandling av adhd, autism, utagerande beteende, ångest och nedstämdhet.

camilla.ekstrand@lidingopsykologi.se


Sandra Källén

Sandra är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon har erfarenhet av både behandling och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin, bland annat vid Prima Barn- och Vuxenpsykiatri AB och FUNKA psykologi. Senast har hon arbetat på Torsviks vårdcentral med tilläggsuppdraget ”psykisk ohälsa barn” samt inom primärvård för vuxna. Sandra har särskild erfarenhet av behandling, stöd och föräldrarådgivning kring yngre barn och föräldraskap med syfte att stärka föräldern och barnets relation. Sandra arbetar även som skolpsykolog med handledning av skolpersonal och förebyggande arbete inom skolan. Sandra är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

sandra.kallen@lidingopsykologi.se


Kayla

Kayla är en glad och snäll Jack Russell tik som är/jobbar på mottagningen vissa dagar. Kayla är en omtyckt jycke som är en uppskattad medarbetare på mottagningen. Kaylas främsta uppgift är att sprida lugn och glädje men hon är även delaktig i vissa behandlingar som till exempel vid hundfobi. Vid allergi eller hundrädsla meddela oss innan besöket. Vi har allergivänliga rum.