Malin Boberg

Malin är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Malin har arbetat i flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin. De senaste åren har hon arbetat på vårdcentraler på Lidingö med tilläggsuppdraget ”psykisk ohälsa barn” samt inom primärvård för vuxna. Malin har även flera års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Malin är utbildad kometledare (föräldraträningsprogram) och håller regelbundet föräldragrupper i komet. Malin arbetar även som skolpsykolog där hon främst handleder skolpersonal och arbetar förebyggande för att främja barns psykiska hälsa. Malin håller regelbundet föreläsningar kring neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Malin är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat.

malin.boberg@lidingopsykologi.se
Sandra Källén

Sandra är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) sedan 2012 och är utbildad vid Oslos universitet i Norge. Sandra tar emot både barn och vuxna där vanliga problem hon jobbar med är ångestproblematik, nedstämdhet/depression, kriser, oro, sömnsvårigheter, stress, stöd i föräldraskapet, beteendeproblematik/utagerande (hos barn). Sandra arbetar också med konsultativa föräldrasamtal och föräldrarådgivning för nyblivna föräldrar och småbarnsföräldrar som känner en oro för sitt barn eller en osäkerhet i sin föräldraroll eller i relationen till sitt barn. Hon tar även emot föräldrar som känner sig nedstämda och oroliga i samband med omställningen till att bli förälder. Förutom att jobba med förälderns mående integreras metoder från samspelsinriktade behandlingar för att stärka föräldraförmågan och relationen mellan barn och förälder. Ta kontakt med Sandra så berättar hon mer eller så bokar ni ett förutsättningslöst möte.Sandra har mångårig erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, första linjens psykiatri för barn och inom primärvård för vuxna. Hon jobbar också som skolpsykolog och har även mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och föräldrastöd till föräldrar med barn som har svårigheter inom dessa områden och i skolan. På grund av Sandras tjänst som skolpsykolog inom Lidingö stad kan hon tyvärr inte ta emot barn som är inskrivna på någon av Lidingös förskolor och skolor just nu.Sandra är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de etiska regler som Psykologförbundet har formulerat. Legitimerade psykologer har tystnadsplikt och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

sandra.kallen@lidingopsykologi.se


Kayla

Kayla är en glad och snäll Jack Russell tik som är/jobbar på mottagningen vissa dagar. Kayla är en omtyckt jycke som är en uppskattad medarbetare på mottagningen. Kaylas främsta uppgift är att sprida lugn och glädje men hon är även delaktig i vissa behandlingar som till exempel vid hundfobi. Vid allergi eller hundrädsla meddela oss innan besöket. Vi har allergivänliga rum.