Handledning

Lidingö psykologi erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag, men utgår alltid från ett beteendeanalytiskt perspektiv med en hög grad av struktur och effektivitet. Handledningen ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning.