Parterapi

Parterapi Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)

Hos många par försvinner den glädje, närhet och passion som fanns där från början. Man får allt svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. I vår behandling med par arbetar vi utifrån IBCT. Det är en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund; en kombination av klassisk kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartlägger vi hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. Terapin inleds med en utforskande del där terapeuten tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Först träffar terapeuten paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och slutligen presenterar terapeuten hur hon eller han ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning.